Häst- & stallvett

För att bli en god ryttare behövs mycket kunskap om hästen, hur den fungerar och hur vi kan hantera den på ett säkert sätt. Kunskap om hästens beteende ligger också till grund för förståelse för hästens situation. Det är minst lika viktigt som att lära sig sitta rätt i sadeln. Okunskap är ofta orsak till att hästar far illa och att olyckor sker.
På Svenska Ridsportförbundets Hästkunskapssajt hittar du massor av kunskap om hästen och även flera spel där du kan testa dina kunskaper.

Fågelängens Ridskola är mycket mer än bara en plats där man lär sig rida. Vi är också en träffpunkt för våra ridande barn och ungdomar.
För att säkerställa en trygg miljö måste vi lära sig att uppfatta hästen som en levande varelse, lära sig respekt och rätt sätt att uppträda i stallet, ridhuset och gentemot hästen.
Våra hästar är väl skolade för att vara lämpliga för att bo på en ridskola. Så de är snälla och tåligare än många andra hästar, men det är bra att tänka på nedanstående:


 

Stallet är hästens hem, lek, spring och skrik inte där.
 • Hästar har mycket bättre hörsel än vad vi människor har, så de kan oroas av för mycket oväsen.
 • Gå lugnt i stallet och tala i vanlig samtalston.
 • Allt som slamrar, väsnas, flaxar eller fladdrar kan göra hästen orolig och nervös.
 • En skrämd häst reagerar instinktivt med att med att försöka fly eller kasta sig undan, en störd eller irriterad häst försöker i värsta fall slå ifrån sig. Det vill vi inte.
Tala om för hästen att du ska gå in till den och se till att den hört och sett dig.
 • Hästar kan sova stående och kan därför bli skrämd om någonting kommer och springer in i spiltan/boxen.
 • Var tydlig när du umgås med hästar.
 • Se till att hästen har sett dig och förstår vad det är du vill göra innan du gör det.
 • Överrumpla inte hästen!
 • Smyg inte heller eftersom även det beteendet signalerar fara för hästen: Dennes instinkt säger ”det som smyger kan vara ett rovdjur”.
Gå eller stå aldrig bakom en häst.
 • Hästar har långa ben och hårda fötter.
 • Håll ett säkerhetsavstånd – ca 3 meter – mellan hästarna i manegen samt då hästarna leds in och ut ur ridhuset.